DVM Chirurgia Tessuti Molli, Endoscopia, Odontostomatologia